Връбница

13.03.2010 ,
empty image
empty image

вход-господен-йерусалим

Вход Господен в Йерусалим

Носен на небесата върху престол,
а на земята върху осле, Христе Боже,
прие хвала от ангелите и прослава от децата,които ти викаха:
Благословен си Ти,
Който дойде да призовеш Адама.

Връбница е голям християнски подвижен празник. На този ден църквата възпоменава тържественото влизане на Иисус Христос в Йерусалим. Отслужва се Златоустова литургия, на която свещениците раздават върбови клончета на вярващите, символ на палмовите клонки, с които йерусалимските жители са посрещали Иисуса Христа.
След като възкресил Лазар във Витиня, Иисус тръгнал с учениците си за Йерусалим. Наближавайки града, Той пратил двама от тях в селото. Казал им, че с влизането ще видят вързана ослица и с нея осле; да я отвържат и докарат. Ако някой ги попита защо правят това, да кажат, че е потребно на Господа. Стопаните като разбрали, че са пратени от Иисус, не им попречили. Учениците нахвърляли дрехите си на ослето и Христос го възседнал. Така тържествено влязъл в Йерусалим. Народът постилал с дрехи и цветя пътя на Спасителят и пеел:

Осанна! Благословен Идещият в име Господне, Царят Израилев!

Leave a comment

*