Възкресение Христово

12.03.2010 ,
empty image
empty image

Христос възкръсна от мъртвите,
със смъртта си, смъртта победи
и на тия, които са в гробовете, дарува живот.

Възкресение Христово

Възкресение Христово

Възкресение Христово е най-светлият християнски празник. Според Светото Писание на третия ден след смъртта си Иисус възкръснал от мъртвите. Той излязъл от гроба, без да отмести камъка, невидим за стражата. Внезапно станало голямо земетресение. От небето слязъл ангел Господен, който отместил камъка от входа за гроба и седнал върху него. Стражите се изплашили и избягали. Когато жените мироносици дошли, за да помажат тялото но Христос, те заварили гроба празен. Видели ангелът, който им казал, че Христос е възкръснал. Така те първи узнали благата вест за чудното възкресение на Спасителя.

Възкресението на Иисус Христос е онзи исторически факт, който дава основа на цялата християнска религия. Не случайно  Св. Ап. Павел пише:

Ако… Христос не е възкръснал, суетна е вярата ви…

Възкресение Христово е наистина Велик ден и затова църквата го чества  като найголемият християнски празник. На Пасхалната служба точно в полунощ от отворените царски врати се понася песнопението: ”Воскресение Твое, Христе Спасе…”

Вратите на храма се отварят и кръстната процесия излиза , за да обиколи църквата.
Гръмва пасхалният тропар. Зазвучават празничните камбани.

Христос воскресе!

Воистину воскресе!

Leave a comment

*