СВЕТИ ВЕЛИКОМЪЧЕНИК ГЕОРГИ – ИКОНОГРАФИЯ

Ако ви попитат за иконоизображението на свети великомъченик Георги Победоносец, то първото, за което ще си спомните е, че това е изображение на воин – конник, който побеждава змея. Но свети Георги може да бъде изобразяван не само като воин, но и като мъченик – с хитон и наметало и с кръст в ръка. Именно такива са най-ранните изображения, достигнали до нас.

   Светецът стои от дясно на Богородица с бял или син хитон и наметало с надпис – „таблион“, който свидетелства за знатния му произход и висока длъжност. Така обикновено се рисува светецът на иконите, които са изобразени на иконостаса.

   Ако свети Георги е представен като воин, то той е облечен във всички необходими за времето си доспехи. В ръцете си държи копие, меч и щит (може да бъде закрепен и за гърба му).

   Съществува и иконографичен вариант, който го представя предимно като великомъченик – на седящия на трон Георги, ангел възлага мъченически венец.

   Едва през XII век става известен образът, който е посветен на чудото със змея, станал след смъртта на светеца. Георги, възседнал кон сразява страшния змей, който се е появил недалеч от родните места на светеца и предизвиква ужас из цялата област. Понякога редом със змея се изобразява и дъщерята на управителя на областта, която била дадена за изяждане на чудовището според въведения жребий.

   Съществува и друг иконописен вариант, който е посветен на друго посмъртно чудо на светеца – избавлението на момчето–виночерпец от робство. От жителите на остров Митилен е било отвлечено от агаряните (мусулманите) в робство едно момче. По молитвите на родителите, юношата по чудодеен начин бил върнат в къщата си по време на тържествата в чест на свети Георги.

   Някакъв величав воин се явил по време на пир при агаряните, качил на коня си юношата роб, който прислужвал на трапезата и го пренесъл в Митилен. На някои икони едновременно са изобразени двете чудеса – Георги пронизва с копието си змея, а зад него на коня седи отрокът със съд в ръка.

   Свети Георги Победоносец често е изобразен заедно с други свети воини, като свети Теодор Тирон, но най-често със свети Димитър Солунски в иконописната композиция „Свети Георги и Димитър на коне“.

   В поствизантийския период се появява в иконографията ново изображение на свети Георги – Кефалофорос, т.е. „Поднасящ глава“. Светецът е представен като молещ Спасителя. В ръката на великомъченика се намира отсечена глава, под която на свитък е изписан текстът: „Виждаш ли какво сътвори беззаконието, о Слове? Ти виждаш главата, отсечена заради Теб!“