20 декември – СВ. ИГНАТИЙ БОГОНОСЕЦ

20 декември – СВ. ИГНАТИЙ БОГОНОСЕЦ

 СВ. ИГНАТИЙ БОГОНОСЕЦ

    Според преданието свети Игнатий Богоносец е същото момче, което Господ е взел на ръце и като го посочил на апостолите казал: „Ако не се обърнете и не станете на деца, няма да влезете в Царството небесно. Който  се смири като това дете, той е по-голям в Царството небесно. И, който приема едно такова дете в Мое име, Мене приема.”/Мат.18:2-5/

  СВ. ИГНАТИЙ БОГОНОСЕЦ Свети Игнатий е третият по ред епископ на Антиохийската църква. Апостол Петър е първият и неин основател. През 67г. той наследява на престола Еводий и остава начело до смъртта си през 107г. Бил е ученик на свети апостол и евангелист Йоан Богослов, който свидетелства, че свети Игнатий не е виждал „в плът” Спасителя. Според църковни историци, преданието, че той е момчето споменато в евангелието, води началото си от свети Симеон Метафраст /Х в./. Наименованието Богоносец, според думите на свети Игнатий, произлиза от това, че той носи Бог в сърцето си.