Православен Портал за Християнството

Духовният отец е светлината в живота на човека. Той е Божието присъствие в живота на всеки един. Никой човек не може да живее сам. Не може да измине самичък този живот. Защото оставен самичък, той може да вижда само онова, което се намира пред очите му. Докато има съществуващи неща, които той не ги вижда, не ги разбира. С други думи, това е немощта на човешката природа

Тайнства

Joomla

Тайнството е свещенодействие в християнството, при което вярващият приема благодатните дарове на Светия Дух.

Дякония

Joomla

Основна цел е укрепване на православната благотворителност и социална дейност (дякония), както и християнската мисия в България

Молитвата

pastor

архимандрит Вартоломей

Молитвата е всичко. Тя е първото нещо, което трябва да се прави при всяко нещо. Тя е общение с Бога. Сам Господ Бог ни е дал правото да общуваме с Него чрез молитвата.

pastor

архимандрит Вартоломей

Молитвата не иска нито обяснения, нито многословия, не е нещо, което да не може всеки човек да прави. Много е лесно. Просто две думички: Господи, помилуй ме!

Българските храмове

С много любов и вяра са строени българските църкви. В тях и преди, и сега нашият народ в дни на изпитания е търсел и намирал утеха. Тук вярващи и невярващи усещат умиротворение и духовна сила, която им вдъхва увереност и подхранва мисълта за по-добро бъдеще.

St. Mathew 11:28