Плевенска епархия

Плевенска епархия

Плевенски митрополит Игнатий

mitr_ignatii.jpg

Светското име на митрополит Игнатий е Иван Радионов Димов. Роден е на 10.05.1938 г. в с. Кирилово (сега с. Георги Добрево), Свиленградско. След завършване на основното си образование, през есента на 1956 г. е приет за ученик в Софийската духовна семинария, курсът на която завършва през 1961 г. От м. септември 1963 г. е студент в Духовната академия "Св. Климент Охридски" в София, която завършва през 1967 г. Известно време работи като домакин и певец при храм-паметника "Рождество Христово" в с. Шипка, а от 1971 г. до 1976 г. е на служба в Старозагорската митрополия. По време на това негово служение, от 1974 г. до 1976 г., той е изпратен на богословска специализация в Московската духовна академия. След завръщането си в България, на 14.09.1976 г. в Мъглижкия манастир "Св. Николай" е постриган в монашество с името Игнатий от Старозагорския митрополит Панкратий, който на 29.09. с. г. го ръкополага в йеродяконски, а на 01.11.1976 г. - в йеромонашески чин. От 01.01.1977 г. е назначен за протосингел на Старозагорската митрополия, която длъжност изпълнява до 19.08.1980 г. На 06.12.1977 г. по решение на Св. Синод е възведен в архимандритско достойнство от Старозагорския митрополит Панкратий. От лятото на 1980 г. до пролетта на 1981 г. архимандрит Игнатий е на езикова и богословска специализация в Източноцърковния институт в гр. Регенсбург, Германия. От 1981 г. до 1985 г. той е протосингел на Акронската, а от 1985 г. до 1986 г. и на Ню-Йоркската български епархии. След завръщането си в България, от 12.12.1986 г. до 13.02.1988 г. е протосингел на Пловдивската митрополия, а от 14.02.1988 г. до 30.06. с. г. е игумен на Троянската св. обител. Като такъв на 29.06.1988 г. в Патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски" е хиротонисан в епископски сан с титлата "Знеполски". От 01.07.1988 г. до 31.06.1990 г. и от м. март 1994 г. до м. юни с. г. епископ (във втория период митрополит) Игнатий е ректор на Софийската духовна семинария. От 01.07.1990 г. до 01.12.1991 г. той е викарий на Врачанския митрополит Калиник, а от 01. 12. 1991 г. до м. март 1994 г. е викарий на Пловдивския митрополит Арсений. Епископ Игнатий става митрополит на 29.05.1994 г. От 01.10.1998 г. по решение на Всеправославния събор, проведен от 30.09. до 01.10.1998 г. в гр. София, се титулува Плевенски митрополит, управляващ новооткритата Плевенска епархия.