ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

На 6-ти август се празнува Преображение на нашия Господ Бог и Спасител Иисус Христос. Този празник е посветен на спомена за събитията на Тавор.

   Учениците на Иисус Христос познали и изповядвали в Него Христос Сина Божий: „Ти си Христос, Синът на Живия Бог” (Мат. 16:16), но пълното разкриване на Неговата Слава очаквали на земята. Господ обявил на учениците Си, че Той трябва много да пострада, да умре и да възкръсне в третия ден, защото Неговото Царство не е от този свят, но вътрешно, духовно и вечно. Че Неговите последователи, за да запазят вярата си в Него и за да спасят своите души, са длъжни да бъдат готови да претърпят всичко и да очакват за себе си слава не на земята, а на небесата.

   За да покаже на Своите ученици тази Небесна духовна слава, която ще последва след временните страдания, Господ на трийсет и третото лято от Своя земен живот, в последната година от Своята проповед на Евангелието, шест дни след беседата за Своите страдания, смърт, възкресение и за задълженията на Своите последователи – се преобразил.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

   Ето как евангелистите описват това събитие: „ След шест дни Иисус взе със Себе Си Петра, Иакова и Иоана, брат му, и възведе ги насаме на висока планина; и се преобрази пред тях: и лицето Му светна като слънце, а дрехите Му станаха бели като светлина. И ето, явиха им се Мойсей и Илия, разговарящи с Него. Тогава Петър отговори Иисусу и рече: Господи, добре е да бъдем тука; ако искаш, да направим тук три сенника: за Тебе един, за Моисея един, и един за Илия. Докле още той говореше, ето, светъл облак ги засени; и чу се из облака глас, който казваше: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение; Него слушайте. И като чуха това учениците, паднаха ничком и твърде много се уплашиха. Но Иисус, като се приближи, допря се до тях и рече: станете и не бойте се! А те, като подигнаха очи, не видяха никого, освен едного Иисуса. И когато слизаха от планината, Иисус им заповяда и каза: никому не обаждайте за това видение, докле Син Човеческий не възкръсне от мъртвите. А учениците Му Го попитаха и думаха: защо пък книжниците казват, че първом Илия трябва да дойде?  Иисус им отговори и рече: Илия първом ще дойде и ще уреди всичко; но казвам ви, че Илия вече дойде и го не познаха, а сториха му, каквото си искаха; тъй и Син -Човеческий ще пострада от тях. Тогава учениците разбраха, че Той им говори за Иоана Кръстителя” (Мат. 17:1-13).

   „И след шест дни Иисус взе със Себе Си Петра, Иакова и Иоана и възведе ги сами на висока планина насаме, и се преобрази пред тях.  Дрехите Му станаха бляскави, твърде бели, като сняг, каквито белилник на земята не може избели. И яви им се Илия с Мойсея, и разговаряха с Иисуса. Тогава Петър заговори и рече на Иисуса: Рави, добре е да бъдем тук; да направим три сенника: за Тебе един, за Моисея един, и един за Илия. Защото не знаеше какво да каже, понеже бяха уплашени. И яви се облак, та ги засени, и от облака дойде глас, който казваше: Този е Моят възлюбен Син; Него слушайте! И отведнъж, като погледнаха наоколо, никого вече не видяха със себе си, освен едного Иисуса” (Марк. 9:2-8).

   „Около осем дена подир тия думи, като взе със Себе Си Петра, Иоана и Иакова, възлезе на планината да се помоли. И когато се молеше, видът на лицето Му се измени, и дрехата Му стана бяла, бляскава. И ето, двама мъже приказваха с Него, а те бяха Мойсей и Илия; като се явиха в слава, те говореха за смъртта Му, с която щеше да свърши в Иерусалим. А Петра и ония, които бяха с Него, бе налегнал сън; но, като се събудиха, видяха славата Му и двамата мъже, които стояха с Него. И когато те се отделяха от Него, Петър рече на Иисуса: Наставниче, добре ни е да бъдем тук; да направим три сенника: за Тебе един, за Моисея един, и един за Илия, - без да знаеше, що говори. Когато говореше това, ето, яви се облак и ги засени; и се уплашиха, когато влязоха в облака. И чу се из облака глас, който казваше: Този е Моят възлюбен Син: Него слушайте. И когато се чу тоя глас, Иисус бе останал Сам. И те замълчаха и никому не обадиха през тия дни за това, що видяха” (Лук. 9:28-36).

  ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ С празнуването на Преображение Господне Църквата тържествено изповядва и прославя съединяването на Божественото и човешкото в лицето на Иисус Христос. Със своето Преображение Господ е благоволил да предпази Своите ученици от униние и да ги въздигне към висше упование сред бедствията, които трябвало да ги постигнат в света. Светата Църква с празнуването на Преображение на Господ в небесна слава, подготвена и за всички нас, нравствено утешава и нас по време на земното ни странство, изпълнено с лишения и скръб, като ни убеждава, че след кратковременните страдания ще възсияе славата на вечното блаженство, в което ще участва и нашето тяло. На вървящите по пътя на кръста празникът Преображение Господне внушава, че за нашето преображение от тъмата на греха в светлината на истината и добродетелите, които отварят вратите на рая, са необходими безпристрастност към съблазните на света и молитви. Защото Господ за Своето Преображение не без причина се е възкачил на височина, която го отделя от нашия, по-нисък свят и, след като възнесъл Своето тяло на планината, оттам молитвено и с духа Си се възнесъл на небето и се преобразил в слава. Както ни призовава в този ден Църквата – „Като се просветим със сиянието на добродетелите, да се възкачим на светата планина, да съзрем Божественото Господне преображение. Планина превисока – имайки сърце очистено от страсти, да съзрем Христовото преображение, просвещаващо нашия ум”.

   По-рано Преображение Господне се е чествало малко преди страданията на Спасителя, но Светата Църква преместила честването на Преображение през август, защото празнуването би съвпаднало със св. Четиридесетница, а това са дни на Великия пост, на покаяние, докато празникът Преображение Господне, сам по себе си, е предвестник на бъдещия век. Празникът Преображение е на 6-ти август, защото на 14-ти септември се празнува Въздвижение на Св. Кръст Господен, на който вторично се възпоменават страстите Христови, а понеже Преображението е било четиридесет дни преди разпятието на Спасителя, то светите отци, след като отброили от празника Въздвижение на Св. Кръст Господен четиридесет дни, постановили Преображение да се отбелязва на 6-ти август.

   По важността на събитието, празникът Преображение Господне – е велик и един от дванадесетте.

   Към особеностите на този празник се отнася, че в този ден в храма се освещават грозде и първите плодове.

   Този обичай е свещен и забележителен. Първите плодове от новата реколта са поставяни пред олтара и в Стария Завет, според Мойсеевия Закон: „Първите плодове от земята си принасяй в дома на Господа, твоя Бог” (Изх. 23:19); „кога дойдете в земята, която ви давам, и почнете да жънете там жетва, първия сноп от жетвата си донесете на свещеника” (Левит 23:10); „Давай почит Господу от имота си и от наченките на всичките си печалби” (Притчи 3:9).

   С Апостолските и Съборните правила също така е определено в този ден да се носят класове, плодове и зеленчуци за да бъдат осветени с молитва и благословия.

   С донасянето и благословията на плодовете и класовете Църквата ни подсказва, че всичко в нея – от човека до растенията – трябва да бъде подчинено на Бог, като собственост Божия и за да бъде употребявано е необходима Божия благословия. Защото „Господня е земята и онова, що я изпълня, вселената и всичко, що живее в нея” (Пс. 23:1).

 

azbuka.ru

Tags: Господски празници