УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

Успение Богородично

ЗАКОН БОЖИ

 15 август

Протоиерей Серафим Слободски

 

УСПЕНИЕ НА БОЖИЯТА МАЙКА

 

   След смъртта на Иисус Христос, Пресветата Божия Майка живяла на земята още няколко години (едни християнски историци твърдят 10 години, а други – 22 години). Според завещанието на Господ Иисус Христос, апостол Йоан Богослов Я е приел в своя дом и като роден син с голяма любов се грижил за Нея до самата Й кончина. Пресветата Майка Божия станала за всички Христови ученици обща Майка. Те се молили заедно с Нея и с радост и утеха слушали Нейните поучителни беседи за Спасителя. Когато християнската вяра се разпостранила и в други страни, много християни започнали да идват при Нея за да Я видят и чуят.

 

   Като живеела в Йерусалим, Божията Майка обичала да посещава онези места, които често посещавал Спасителят, където пострадал, умрял, възкръснал и се възнесъл на небето. Тя се молила на тези места, плакала, спомняйки си за страданията на Своя Син и се радвала на мястото на Негово възкресение и възнесение. Тя често се молила Христос по-скоро да Я вземе при Себе Си на небето.

Успение на Пресвета Богородица

   Веднъж, когато Пресвета Мария се молила на Елеонската планина, Й се явил архангел Гавриил, с райска финикова клонка в ръка и Й казал радостната вест, че след три дни ще привърши Нейният земен живот и Господ ще Я вземе при Себе Си. Пресветата Богомайка неизказано се зарадвала на тази вест. Тя разказала за нея на Своя наречен син Йоан и започнала да се подготвя за Своята кончина. По това време в Йерусалим не е имало други апостоли, защото те проповядвали за Спасителя в други страни. Богородица желала да се прости с тях и Господ по чудесен начин събрал всички апостоли, освен Тома, като ги пренесъл със Своята могъща сила. Когато разбрали за какво ги е събрал Бог, на всички им станало тягостно от мисълта да се лишат от своята обща Майка. Но Божията Майка ги утешила, като им обещала да не оставя тях и всички християни след Своята смърт, винаги да се моли за тях. После благословила всички.

   В часа на кончината необикновена светлина озарила стаята, където лежала Божията Майка. Самият Господ Иисус Христос, обкръжен от ангели, се явил и приел Нейната пречиста душа.

 

ПОГРЕБЕНИЕТО НА БОЖИЯТА МАЙКА

 

   Апостолите погребали пречистото тяло на Божията Майка според Нейното желание в Гетсиманската градина, в пещерата, където почивали телата на Нейните родители и на праведния Йосиф. При погребението се извършили много чудеса. При допир до одъра на Божията Майка слепите проглеждали, бесовете бивали прогонвани и всяка болест се излекувала. Множество народ следвало Нейното пречисто тяло. Юдейските свещеници и старейшини се опитвали да разгонят това свято шествие, но Господ невидимо го охранявал. Един юдейски свещеник, наричан Атоний, дотичал и сграбчил одъра, на който носили тялото на Божията Майка, за да го преобърне. Но невидим ангел му осякъл и двете ръце. Атоний, поразен от това страшно чудо, веднага се разкаял и апостол Петър го изцелил.

Успение Богородично

   Три дни след погребението на Божията Майка в Йерусалим се върнал и отсъстващия апостол Тома. Той бил извънредно опечален, че не успял да се прости с Божията Майка и с цялата си душа желаел да се поклони на Нейното пречисто тяло. Апостолите го съжалили и решили да отидат и да отместят камъка, с който бил затворен отворът на погребалната пещера, за да му дадат възможност да се прости с тялото на Божията Майка. Но когато отворили пещерата те не намерили в нея Нейното пречисто тяло, а само погребалните пелени. Изумените апостоли вкупом се върнали обратно в къщата и започнали да се молят на Бог да им открие какво е станало с тялото на Божията Майка. Вечерта, след привършване на трапезата, по време на молитва те чули ангелско пеене. Като погледнали нагоре, апостолите видели във въздуха Божията Майка, окръжена от ангели, в сияние на небесната Си слава.

   Божията Майка казала на апостолите: „Радвайте се! Аз ще бъда с вас във всички дни; и винаги ще бъда ваша молителка пред Бога”.

   Апостолите с радост възкликнали: „Пресвета Богородице! Помагай на нас!”

   Така Господ Иисус Христос прославил Своята Пресвета Майка. Той Я е възкресил и Я взел при Себе Си с Нейното пресвето тяло и Я поставил по-високо от всичките Си ангели.

 

   ЗАБЕЛЕЖКА: Краткото описание на Успение на Божията Майка е предадено на основата на Свещеното Писание, което свято се пази от Светата Православна Църква.

   Успение на Пресветата наша Владичица Богородица се празнува от Светата Православна Църква на 15 август, като един от великите празници. За този празник трябва да се подготвяме с двуседмичен пост, като се започне от 1 август. Празникът се нарича Успение („заспиване”) защото Божията Майка починала тихо, сякаш е заспала, а основно се нарича така заради краткото пребиваване на Нейното тяло в гроба, понеже след три дни Тя е била възкресена от Господ и възнесена на небето.

                                                                                  

                                                                                                          azbuka.ru   

Tags: Богородични празници