Молитва към Господа

Молитва към Господа

(От св. Макарий Велики)

 

Боже, очисти мене, грешния, понеже никога не извърших добро пред Тебе, но избави ме от лукавия, и нека пребъде в мене Твоята воля, та неосъдително да отворя недостойните си уста и да възхваля Твоето свето име ­ на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.

 

Молитва към Господа Иисуса Христа

(От св. Макарий Велики)

 

Станал от сън, принасям Ти, Спасителю, полунощна песен, и като падам пред Тебе, викам: не ми давай да заспя в греховна смърт, смили се над мене Ти, Който доброволно се разпна, и когато лежа в леност, побързай да ме дигнеш и спасиш в бодрост и молитва, а след нощния сън дай да изгрее за мене ден безгрешен, Христе Боже, и ме спаси.

 

Молитва към Господа

(От св. Макарий Велики)

 

Като ставам от сън, към Тебе прибягвам, Владико Човеколюбче, и по Твоето милосърдие се подвизавам в Твоите дела и моля Ти се: помагай ми през всяко време и във всяка работа; и ме избави от всяко светско зло и дяволски подтик; и ме спаси и въведи в Твоето вечно Царство. Защото Ти си моят Създател и на всяко добро Промислител и Подател, в Тебе е всичкото ми упование, и затова на Тебе слава възнасям, сега и винаги, и во веки веков. Амин.

 

Молитва към Господа

(От св. Макарий Велики)

 

Господи, Който по многото Си благост и по Твоите велики щедрости, даде на мене, Твоя раб, да прекарам изтеклото време на тая нощ без изкушение от каквото и да е дяволско зло, сам Ти, Владико, Творче на всичко, удостой ме с Твоята истинска светлина, та с просветено сърце да изпълнявам Твоята воля, сега и винаги, и во веки веков. Амин.

 

 

Молитва към Господа

(От св. Василий Велики)

 

Господи Вседържителю, Боже на силите и на всяка плът, Който живееш във висините и наглеждаш смирените, изпитваш сърца и утроби и ясно предузнаваш човешките тайни, безначална и вечна Светлина, в която няма изменение или сянка от промяна. Сам Ти, безсмъртни Царю, приеми нашите моления, които, като се надяваме на множеството Твои щедрости, сега Ти принасяме от скверни устни, и ни прости прегрешенията, извършени от нас с дело, слово, мисъл, съзнателно или несъзнателно; и ни очисти от всяка сквернота на плътта и духа. И дай ни с бодро сърце и трезва мисъл да преминем цялата нощ на сегашния живот ние, които очакваме идването на светлия и славен ден на Единородния Твой Син, Господ, и Бог, и Спасител наш, Иисус Христос, когато Съдията на всички ще дойде със слава, за да въздаде всекиму според делата; та да не отпаднем и бъдем лениви, но бодърстващи и действени, да се намерим готови да влезем в радостта и Божествения палат на Неговата слава, гдето не престава гласът на тия, които празнуват, и е неизразима насладата на ония, които гледат неизказаната красота на Твоето лице. Защото Ти си истинската Светлина, която просвещава и освещава всичко, и Тебе възпяват всички твари во веки веков. Амин.

 

Молитва към Господа

(От св. Василий Велики)

 

Тебе благославяме, вишни Боже и Господи на милостта, Който винаги вършиш с нас големи и неизследими, славни и необикновени не-ща, които са безброй, като ни даваш сън за успокоение на нашата немощ и за облекчаване умората на многоотрудената ни плът. Благодарим Ти, че не ни погуби с нашите беззакония, но, както обикновено, прояви човеколюбие и въздигна нас, лежащите без надежда, за да славословим Твоето могъщество. Затова молим Твоята безмерна благост: просвети нашите духовни очи и събуди нашия ум от тежкия сън на леността, отвори устата ни и я изпълни с хвала за Тебе, за да можем непоколебимо да възпяваме и прославяме Тебе, във всичко и от всички прославяния Бог и безначален Отец, заедно с Единородния Твой Син, и с Всесветия, и Благия, и Животворящия Твой Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.